नेपाल सरकार

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा)

ज्ञानेश्वर, काठमाण्डौंStatus of Reconstruction (Classroom Wise)

Status of Reconstruction (School Wise)

Status SMC Contractor NGO Total
Constructed3368647694201
Under Construction14373144612212
Selected for Construction20315450 407
Total500853212806820
Last Updated: 10/20/2018

कार्यक्रम

आयोजना निर्देशक

सूचना अधिकारी

 

किरण कुमारी लेखक
सुचना अधिकारी

Subscribe to our mailing list

* indicates required